Workshops en lezingen 2016

Januari vervolg lezing en groepsdiscussie:   

 Ingroeiende nagels.

April lezing en workshop:   

Ismakogie

September:

 Omgaan met “lastige” cliënten met bespreking casus .

November lezing met aansluitend discussie :

Werken in de Ambulantepraktijk