Wij komen bij elkaar Op

Donderdag 12 januari ( nieuwjaarsborrel)

Donderdag 2 februari (programma wordt nog bekend gemaakt)

Donderdag 23 maart ( o.a jaarvergadering)

Donderdag 11 mei (programma wordt nog bekend gemaakt)

Donderdag 28 september ( lezing en of workshop aansluitend jaarlijks etentje)

Donderdag 23 november (programma wordt nog bekend gemaakt)