Wij waren 30-5-2013  tot 30-11-2023 een vereniging.

Wij hadden een dagelijks bestuur, leden en één erelid.

Ieder (bestuurs) lid droeg

actief  en Pro Deo haar /zijn steentje bij.

Alleen leden hebben toegang tot het beveiligde gedeelte van deze site.

Al onze bijeenkomsten worden goed bezocht en er is veel animo om lid te worden.

Helaas werken wij met een wachtlijst…En ook om op de wachtlijst te komen moet je worden gevraagd…